łuskowiec jeleni łuskowiec jeleni łuskowiec jeleni łuskowiec jeleni łuskowiec jeleni łuskowiec jeleni Łuskowiec stepowy Łuskowiec stepowy pokrój · habit ; 04.10.2002 Czechy Ostrava; znal. 021004.4 copyright © by Marek Snowarski pokrój · habit ; 04.10.2002, Czechy, Ostrava; znal. 021004.4 copyright © by Marek Snowarski PODGRZYBEK BRUNATNY ( Xerocomus badius ) ... jeden z najsmaczniejszych duże osobniki do ususzenia... PODGRZYBEK BRUNATNY ( Xerocomus badius ) ... jeden z najsmaczniejszych, duże osobniki do ususzenia... 21.09.2004 Rogów rez. Popień i okolice; znal. 040921.2 copyright © by Marek Snowarski 21.09.2004, Rogów, rez. Popień i okolice; znal. 040921.2 copyright © by Marek Snowarski 13054d Łuskowiec jeleni - Pluteus cervinus fot.S.Kamieniak 13054d Łuskowiec jeleni - Pluteus cervinus, fot.S.Kamieniak 13051d Łuskowiec jeleni - Pluteus cervinus fot.S.Kamieniak 13051d Łuskowiec jeleni - Pluteus cervinus, fot.S.Kamieniak 16.09.2004 Puszcza Białowieska; znal. 040916.13 copyright © by Marek Snowarski 16.09.2004, Puszcza Białowieska; znal. 040916.13 copyright © by Marek Snowarski KRUCHAWECZKA WILGOTNA ( Psathyrella hydrophila ) ... niejadalny ŁUSKOWIEC WIERZBOWY ( Pluteus... KRUCHAWECZKA WILGOTNA ( Psathyrella hydrophila ) ... niejadalny, ŁUSKOWIEC WIERZBOWY ( Pluteus... Łuskowiec jeleni W maju przybywa owocników już tylu nowych gatunków że wymagają oddzielnego opisu.... Łuskowiec jeleni W maju przybywa owocników już tylu nowych gatunków, że wymagają oddzielnego opisu.... KRUCHAWECZKA WILGOTNA ( Psathyrella hydrophila ) ... niejadalny ŁUSKOWIEC WIERZBOWY ( Pluteus... KRUCHAWECZKA WILGOTNA ( Psathyrella hydrophila ) ... niejadalny, ŁUSKOWIEC WIERZBOWY ( Pluteus... PODGRZYBEK BRUNATNY ( Xerocomus badius ) ... jeden z najsmaczniejszych duże osobniki do ususzenia... PODGRZYBEK BRUNATNY ( Xerocomus badius ) ... jeden z najsmaczniejszych, duże osobniki do ususzenia... c a l e n d a r Often? Eatable? Spp-colour c a l e n d a r Often? Eatable? Spp-colour Łuskowiec żółty ( Pluteus leoninus ) (fot. obok) ma skórkę kapelusza zbudowaną z wydłużonych komórek... Łuskowiec żółty ( Pluteus leoninus ) (fot. obok) ma skórkę kapelusza zbudowaną z wydłużonych komórek... Pluteus phlebophorus (drobnołuszczak pomarszczony [łuskowiec pomarszczony]) Pluteus phlebophorus (drobnołuszczak pomarszczony [łuskowiec pomarszczony]) Photo Gallery: Mushrooms (Fungi) Plants (Plantae) Mammals (Mammalia) Birds (Aves) ... Photo Gallery: Mushrooms (Fungi) , Plants (Plantae) , Mammals (Mammalia) , Birds (Aves) ... Pluteus (drobnołuszczak [łuskowiec]) »25 przeważnie na drewnie bez pochwy u podstawy trzonu... Pluteus (drobnołuszczak [łuskowiec]) »25 przeważnie na drewnie, bez pochwy u podstawy trzonu... powierzchnia kapelusza w zbliżeniu · pileus surface close-up powierzchnia kapelusza w zbliżeniu · pileus surface close-up c a l e n d a r Often? Eatable? Spp-colour c a l e n d a r Often? Eatable? Spp-colour kapelusz ciemnobrązowy czarnobrązowy o powierzchni gęsto włókienkowato-łuseczkowatej; trzon... kapelusz ciemnobrązowy, czarnobrązowy o powierzchni gęsto włókienkowato-łuseczkowatej; trzon,... Zobacz opis formy typowej łuskowca włókienkowatego ( Pluteus podospileus ) . Forma minutissimus... Zobacz opis formy typowej łuskowca włókienkowatego ( Pluteus podospileus ) . Forma minutissimus... P. pellitus P. pellitus
Zaawansowane wyszukiwanie