ŽÊ^’ñ‹ŸF n047(’²®’†) ŽÊ^’ñ‹ŸF n047(’²®’†) Obregonia denegrii Obregonia denegrii Obregonia denegrii Date: 1996 November 5 Location: Tamaulipas Obregonia denegrii clearly thrives... Obregonia denegrii Date: 1996 November 5 Location: Tamaulipas Obregonia denegrii clearly thrives... Obregonia denegrii Fric Commonly known as the Artichoke Cactus it's l isted in CITES Appendix 1 due... Obregonia denegrii Fric Commonly known as the Artichoke Cactus, it's l isted in CITES Appendix 1 due... Obregonia denegrii v. prerovskyana Obregonia denegrii v. prerovskyana Foto de Cacto alcachofa Peyotillo Obregona Obregonita - http://rschoi.com.ne.kr/ Foto de Cacto alcachofa, Peyotillo, Obregona, Obregonita - http://rschoi.com.ne.kr/ Obr. 6 – Obregonia denegrii Obr. 6 – Obregonia denegrii Lesen Sie auch meine anderen Wochenberichte ! Lesen Sie auch meine anderen Wochenberichte ! Obregonia denegrii v. prerovskyana Obregonia denegrii v. prerovskyana Obregonia denegrii v. prerovskyana Obregonia denegrii v. prerovskyana Two plants of Obregonia denegrii which grows here with Ariocarpus trigonus and Astrophtum... Two plants of Obregonia denegrii , which grows here with Ariocarpus trigonus , and Astrophtum... Obregonia denegrii v. prerovskyana Obregonia denegrii v. prerovskyana Blooming Habits: The Obregonia denegrii has white diurnal flowers 1 inch in diameter (2.5 cm) 1 to... Blooming Habits: The Obregonia denegrii has white diurnal flowers, 1 inch in diameter (2.5 cm), 1 to... Обрегония - Obregonia denegrii Обрегония - Obregonia denegrii Slideshow Share image « « Artichoke cactus mature form » Slideshow Share image « « Artichoke cactus mature form » Obregonia denegrii at the Huntington Gardens in early July Recommended Temperature Zone: USDA: 9-11... Obregonia denegrii at the Huntington Gardens in early July Recommended Temperature Zone: USDA: 9-11... Obregonia denegrii FRIC. Cactaceae © Friedrich A. Lohmueller 2003 Obregonia denegrii FRIC. Cactaceae © Friedrich A. Lohmueller, 2003 První strana - First page První strana - First page Date de la photo 07/2001 Floraison Juillet à septembre Producteur Uhlig Date de la photo 07/2001 Floraison Juillet à septembre Producteur Uhlig Obregonia denegrii Common Name(s): Artichoke Cactus Synonym: Ariocarpus denegrii Strombocactus... Obregonia denegrii Common Name(s): Artichoke Cactus Synonym: Ariocarpus denegrii, Strombocactus... Blooming Habits: The Obregonia denegrii has white diurnal flowers 1 inch in diameter (2.5 cm) 1 to... Blooming Habits: The Obregonia denegrii has white diurnal flowers, 1 inch in diameter (2.5 cm), 1 to... Obregonia denegrii FRIC. Cactaceae © Friedrich A. Lohmueller 2003 Obregonia denegrii FRIC. Cactaceae © Friedrich A. Lohmueller, 2003 obr. 497 496 495 491 - Obregonia denegrii - dvě spirály -  8/13 žeber obr. 497, 496, 495, 491 - Obregonia denegrii - dvě spirály, -  8/13 žeber ŽÊ^’ñ‹ŸF n011(’²®’†) ŽÊ^’ñ‹ŸF n011(’²®’†) Collection: Pavel Klouda Ostrava CZ První strana - First page Cactaceae: N - P Collection: Pavel Klouda, Ostrava, CZ První strana - First page Cactaceae: N - P obr. 497 496 495 491 - Obregonia denegrii - dvě spirály -  8/13 žeber obr. 497, 496, 495, 491 - Obregonia denegrii - dvě spirály, -  8/13 žeber
Następna »
Zaawansowane wyszukiwanie