“ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္း လက္ထက္မွာ ေက်ာင္းသားေတြ သံုးဘီးနဲ႔ သြားလာေနရတာဟာ မသင့္ေတာ္ဘူးဆိုၿပီး ကားေတြနဲ႔... “ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္း လက္ထက္မွာ ေက်ာင္းသားေတြ သံုးဘီးနဲ႔ သြားလာေနရတာဟာ မသင့္ေတာ္ဘူးဆိုၿပီး ကားေတြနဲ႔... Sittwe deep sea port. Photo: Min Myo Nwe/RiA Indian Ambassador to Myanmar Vikram Misri said that... Sittwe deep sea port. Photo: Min Myo Nwe/RiA Indian Ambassador to Myanmar Vikram Misri said that... シットウェの時計塔です。 ★ 交通 ☆ 空路 : ヤンゴン→バガン 飛行時間:約1時間20分 ☆ 陸路 (長距離バス) 所要時間:約14時間 ★気候 雨季(5月下旬〜10月中旬) ... シットウェの時計塔です。 ★ 交通 ☆ 空路 : ヤンゴン→バガン 飛行時間:約1時間20分 ☆ 陸路 (長距離バス) 所要時間:約14時間 ★気候 雨季(5月下旬〜10月中旬) ... Order #: pl_Sittwe_0005 Kaladan River and Sittwe Rakhine Myanmar SE Asia 2007 1/ 320s at f/6.7 E... Order #: pl_Sittwe_0005 Kaladan River and Sittwe Rakhine Myanmar SE Asia 2007 1/ 320s, at f/6.7 | E... Cette photographie a été prise au marché aux poissons de Sittwe (que nous recommandons de visiter le... Cette photographie a été prise au marché aux poissons de Sittwe (que nous recommandons de visiter le... The Climate-Charts.com Network Includes: The Climate-Charts.com Network Includes: シットウェー市内早朝歩いたとき静かな雰囲気です。 ★ 交通 ☆ 空路 : ヤンゴン→バガン 飛行時間:約1時間20分 ☆ 陸路 (長距離バス) 所要時間:約14時間 ★気候... シットウェー市内早朝歩いたとき静かな雰囲気です。 ★ 交通 ☆ 空路 : ヤンゴン→バガン 飛行時間:約1時間20分 ☆ 陸路 (長距離バス) 所要時間:約14時間 ★気候... Sittwe Sittwe So we got to Sittwe got a couple of trishaws and went tooling around town. So we got to Sittwe, got a couple of trishaws, and went tooling around town. A Muslim boy sits in front of the local mosque in the Aung Mingalar quarter in Sittwe western... A Muslim boy sits in front of the local mosque in the Aung Mingalar quarter in Sittwe, western... ヤンゴンから飛行機で行くと到着するシットウェ空港です。 ★ 交通 ☆ 空路 : ヤンゴン→シットウェ 飛行時間:約1時間25分 ★気候 雨季(5月下旬〜10月中旬) ... ヤンゴンから飛行機で行くと到着するシットウェ空港です。 ★ 交通 ☆ 空路 : ヤンゴン→シットウェ 飛行時間:約1時間25分 ★気候 雨季(5月下旬〜10月中旬) ... ミヤウーへ行くズエナヂー高速ボートです。 ★ 交通 ☆ 空路 : ヤンゴン→バガン 飛行時間:約1時間20分 ☆ 陸路 (長距離バス) 所要時間:約14時間 ★気候... ミヤウーへ行くズエナヂー高速ボートです。 ★ 交通 ☆ 空路 : ヤンゴン→バガン 飛行時間:約1時間20分 ☆ 陸路 (長距離バス) 所要時間:約14時間 ★気候... シットウェ郊外へ移動するなら小船を利用する。 ★ 交通 ☆ 空路 : ヤンゴン→バガン 飛行時間:約1時間20分 ☆ 陸路 (長距離バス) 所要時間:約14時間 ★気候... シットウェ郊外へ移動するなら小船を利用する。 ★ 交通 ☆ 空路 : ヤンゴン→バガン 飛行時間:約1時間20分 ☆ 陸路 (長距離バス) 所要時間:約14時間 ★気候... 河の真ん中から撮った船場の風景です。 ★ 交通 ☆ 空路 : ヤンゴン→バガン 飛行時間:約1時間20分 ☆ 陸路 (長距離バス) 所要時間:約14時間 ★気候... 河の真ん中から撮った船場の風景です。 ★ 交通 ☆ 空路 : ヤンゴン→バガン 飛行時間:約1時間20分 ☆ 陸路 (長距離バス) 所要時間:約14時間 ★気候... シットウェーの市場です。インド系が多い9割が イスラム教. ★ 交通 ☆ 空路 : ヤンゴン→バガン 飛行時間:約1時間20分 ☆ 陸路 (長距離バス) 所要時間:約14時間 ★気候... シットウェーの市場です。インド系が多い9割が イスラム教. ★ 交通 ☆ 空路 : ヤンゴン→バガン 飛行時間:約1時間20分 ☆ 陸路 (長距離バス) 所要時間:約14時間 ★気候... Photo: Muslim Rohingya women walk inside the Bawdupha Internally Displaced Persons (IDP) camp... Photo: Muslim Rohingya women walk inside the Bawdupha Internally Displaced Persons (IDP) camp... Previous Photo Next Photo Add to Favorites Add to Theme Start Discussion Post to Workshop Report... Previous Photo Next Photo Add to Favorites Add to Theme Start Discussion Post to Workshop Report... シットウェー市場の野菜売り場です。 ★ 交通 ☆ 空路 : ヤンゴン→バガン 飛行時間:約1時間20分 ☆ 陸路 (長距離バス) 所要時間:約14時間 ★気候 雨季(5月下旬〜10月中旬)... シットウェー市場の野菜売り場です。 ★ 交通 ☆ 空路 : ヤンゴン→バガン 飛行時間:約1時間20分 ☆ 陸路 (長距離バス) 所要時間:約14時間 ★気候 雨季(5月下旬〜10月中旬)... 船場河が多い水路でしかいけないところも多いです。 ★ 交通 ☆ 空路 : ヤンゴン→バガン 飛行時間:約1時間20分 ☆ 陸路 (長距離バス) 所要時間:約14時間 ★気候... 船場河が多い水路でしかいけないところも多いです。 ★ 交通 ☆ 空路 : ヤンゴン→バガン 飛行時間:約1時間20分 ☆ 陸路 (長距離バス) 所要時間:約14時間 ★気候... Click here to Enlarge For the Chinese Gwadar has the attraction of being close to the Strait of... Click here to Enlarge For the Chinese, Gwadar has the attraction of being close to the Strait of... Rohingya woman with her child stand in front of the entrance of her room at the Thet Kel Pyin Muslim... Rohingya woman with her child stand in front of the entrance of her room at the Thet Kel Pyin Muslim... Cette dame âgée de plus 80 ans est une des six dernières représentantes d'une ethnie qui s'est... Cette dame âgée de plus 80 ans est une des six dernières représentantes d'une ethnie qui s'est... Please turn on JavaScript. Media requires JavaScript to play. Jonah Fisher reports on the Muslims... Please turn on JavaScript. Media requires JavaScript to play. Jonah Fisher reports on the Muslims... Some 2500 homes have been destroyed in the violence in Burma's Rakhine state Continue reading the... Some 2,500 homes have been destroyed in the violence in Burma's Rakhine state Continue reading the... A window into the lives of unregistered Rohingya IDPs Sittwe Burma Order: Reorder Duration: 3:22... A window into the lives of unregistered Rohingya IDPs, Sittwe, Burma Order: Reorder Duration: 3:22... Agrandir Un camp de déplacés près de Sittwe en Birmanie. Photo Gemunu Amarasinghe Associated Press Agrandir Un camp de déplacés près de Sittwe, en Birmanie. Photo Gemunu Amarasinghe, Associated Press President Barack Obama Eases Sanctions on Burma Even as Violent Onslaught Against Rohingya Muslims... President Barack Obama Eases Sanctions on Burma Even as Violent Onslaught Against Rohingya Muslims... More about Myanmar Politics Census More about Myanmar , Politics , Census ဇွန်လ ၁၀ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့က စစ်တွေနဲ့ အနီးတဝိုက် မြင်ကွင်းများ ဇွန်လ ၁၀ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့က စစ်တွေနဲ့ အနီးတဝိုက် မြင်ကွင်းများ A Rakhine man holds homemade weapons as he walks in front of houses that were burnt during fighting... A Rakhine man holds homemade weapons as he walks in front of houses that were burnt during fighting...
Następna »
Zaawansowane wyszukiwanie