Poliklet – Doryforos Poliklet – Doryforos 1529 1529 kry15 Młodszy chorąży kry15 Młodszy chorąży
Zaawansowane wyszukiwanie